Polityka prywatności

Podstawa prawna polityki prywatności sklepu internetowego 

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie: „RODO” informujemy, że nasz sklep internetowy jest administratorem Państwa danych tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, e-mail. Odpowiadamy za ich wykorzystanie w prowadzonej przez nas działalności w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem. Informujemy, że: 

1. Podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne jednak są one niezbędne do zawiązania umowy kupna / sprzedaży oraz jej realizacji.  

2. Administratorem Państwa danych osobowych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest: Firma MT3CH Marcin Rogalski ul Katowicka 51m/9 41-400 Mysłowice email: kontakt@mt3ch.pl telefon: 792 605 288. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celu realizacji umowy. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analiza odwiedzin sklepu internetowego, oraz obsługa zamówień. 

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celu realizacji umowy. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analiza odwiedzin sklepu internetowego, oraz obsługa zamówień.

4. Przysługuje Państwo prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu tego odwołania. 

5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych. Mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu zgody, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. Państwa dane osobowe będą przechowywana w sposób zapewniający należyte bezpieczeństwo.

9. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.